Gentoo - Scriping in Bash...

Pewnego razu na uczelni... Ściągałem pliki z serwera na którym umieszczone zostały materiały do laboratorium, ale dodatek DownThemAll dla Mozilla Firefox nie potrafił pobrać zawartości i nazw folderów, więc musiałem ręcznie utworzyć n katalogów co było mozolną pracą wciąż wpisywać ten sam wzorzec. Postanowiłem w związku z tym pobawić się w bash-u aczkolwiek z podpowiedzią kolegi z roku utworzyłem zamiast zwykłego aliasu funkcję mkdirs tworzącą n katalogów o podanym wzorcu oraz formatującego kolejne liczby do k miejsc. dopisując odpowiednią ilość zer...

C.D.N. (tu wkleje moją funkcję z GIT-a, ale najpierw się go nauczę)

For accelerating work... Microsoft Excel VBA Functions

Ostatnimi czasy, chcąc sobie usprawnić pracę nad rozliczeniem, namęczyłem się nad odpowiednią funkcją w Excelu, która szuka wartości liczbowej w podanym zakresie po czym zwraca znalezioną wartość pomniejszoną o podaną różnice, jeżeli natomiast dana wartość nie zostanie znaleziona w słowniku to zwraca wartość szukaną.
'/** Funkcja szuka wartości liczbowej w podanym zakresie
' * po czym zwraca znalezioną wartość pomniejszoną o 
' * podaną różnice.
' * 
' * @Language=VBA
' * @Autor=Maveius
' */
Function IFN(wartosc As Double, zakres As Range, diff As Double) As Double

  Dim Cell As Range
  Dim Rang As String
  Rang = zakres.Cells.Address(External:=True)
 
  For Each Cell In zakres.Cells
    If wartosc = Cell Then
      IFN = wartosc - diff
      Exit For
    Else
      IFN = wartosc
    End If
  Next

End Function