[Tutorial] Jak stworzyć swoją własną subdomenę w serwisie Linode
How to create your own subdomain on Linode.


[ PL ]:
Poszukując informacji na temat stworzenia własnej subdomeny, napotkałem na różne artykuły, posty i fora. Część z nich była lepsza a część moim zdaniem gorsza. Co prawda ktoś nawet stworzył Tutorial stworzenia subdomeny w serwisie Linode, jednak nie wszystko było w tym tutorialu jasne i przejrzyste.

Wiadomym jest przecież, że jeśli ktoś jest znawcą i specjalistą w danej dziedzinie to nie będzie poświęcał się temu by dokładniej przybliżyć pewne terminologie czy czynności, ponieważ wydają się one być oczywiste. Tak - oczywiste, ale dla piszącego, publikującego artykuł, post, tutorial czy wypowiadającego się na forum lub w innej formie prezentacji. Jest to bardzo zgubne podejście, ponieważ zawsze może trafić się ktoś "świeży", ktoś "newbe", ktoś kto do tej pory nigdy tego nie robił a chce się tym zająć. I wtedy jest problem. 

Chcemy, czasem tylko wykonać pewne czynności, bez zastanawiania się co jest w środku, choć może to nie najlepsze podejście, ale gdy znajdziemy więcej czasu, możemy zgłębić interesującą nas tematykę i poszerzyć horyzonty przeglądając dokumentację, książki, blogi, WIKI i inne źródła, które wprowadzą nas w kanwy danej tematyki. 

Gdy czasem szukam informacji na jakiś temat i potrzebuję coś szybko rozwiązać i wykonać, to nie potrzebuję dywagacji na ten temat, tylko listingów z możliwie krótkim komentarzem.

W związku z tym że "Life is too short to write CRUD" zaczniemy szybki tutorial o tym,
Jak stworzyć swoją własną subdomenę w serwisie Linode.

1. Wymagania wstępne:
- Zarejestrowaliśmy się w serwisie Linode
- Postawiliśmy system operacyjny i odpowiednie usługi Apache, PHP, MySQL i inne na maszynie w serwisie Linode.
- Kupiliśmy nazwę dla naszej domeny

2. Czynności: 
 1. Podlinkowanie nazwy domeny i delegowanie domeny do serwisu Linode
 2. Utworzenie przestrzeni nazw dla subdomeny w serwisie Linode
 3. Konfiguracja apache i Virtual Hosts

Ad. 2.1. Podlinkowanie nazwy domeny i delegowanie domeny do serwisu Linode
 • Najpierw logujemy się na serwis "Linode"
 
 • Wchodzimy w zakładkę "DNS Manager"  
 • Następnie wybieramy "Add domain zone"
 •  Wypełniamy dane z ekranu:

 Gdzie:
- Domain - nazwa twojej domeny
- SOA Email - email do admina, np. : root@twojaDomena.abc

 • Klikamy Add Master Zone 
 • Zostajemy przekierowani na stronę:


 Ad. 2.1. Utworzenie przestrzeni nazw dla subdomeny w serwisie Linode
 • w sekcji "A/AAAA Records" dodajemy linkiem "Add a new A record" przestrzeń w postaci nazwy subdomeny.
 • W ekranie wpisujemy wartości jak na poniższym zdjęciu:
 Gdzie:
 • Hostname - nazwa naszej subdomeny (przestrzeń nazewnicza)
 • IP Addres - adres IP naszego serwera
 • Zatwierdzamy przyciskiem Save Changes.
 I widzimy już w tabeli z poprzedniego widoku nasz rekord z przestrzenią subdomeny (przedrostkiem) naszej głównej domeny.

W tym widoku zostały zamieszczone istotne informacje w sekcji NS Records. Są to serwery DNS serwisu linode dzięki którym będzie można zarządzać domeną.

W tym celu logujemy się do dostawcy nazwy domeny. W moim przypadku jest to portal "nazwa.pl"
 •  Wybieramy zakładkę "Panel klienta":
 • Przechodzimy w do "Twoje usługi"

 • Następnie wybieramy z "Listy domen" interesującą nas domenę:

 • i klikamy "konfiguruj"
 • Wybieramy następnie opcje "Zewnętrzne serwery DNS"
 • Uzupełniamy danymi z Linode dane z sekcji NS Records
 • Zatwierdzamy. Od tego momentu możemy w pełni zarządzać naszą domeną w serwisie Linode.

Ad 2.3 Konfiguracja apache i Virtual Hosts [ Gentoo ]

 • W tym celu logujemy się na nasz serwer z konsoli:
 root@localhost: ssh root@111.22.333.333

 • lub jeśli mamy wygenerowany klucz:
 root@localhost: ssh -i .ssh/key root@111.22.333.333

 • Po zalogowaniu przechodzimy do katalogu "/etc/apache2/vhosts.d"
 root@localhost: cd /etc/apache2/vhosts.d/

 • W tym katalogu stworzymy sobie plik test.pl.conf, oraz plik subdomain.test.pl.conf za pomocą edytora vi
# test.pl.conf


    ServerAdmin root@test.pl
    ServerName test.pl
    ServerAlias www.test.pl
    DocumentRoot /var/www/localhost/test/
    
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    

    ErrorLog /var/www/localhost/test/logs/error.log
    CustomLog /var/www/localhost/test/logs/access.log combined

~     

# subdomain.test.pl.conf


    ServerAdmin root@test.pl
    ServerName subdomain.test.pl
    ServerAlias www.subdomain.test.pl
    DocumentRoot /var/www/localhost/subdomain/

    
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    

    ErrorLog /var/www/localhost/subdomain/logs/error.log
    CustomLog /var/www/localhost/subdomain/logs/access.log combined

~     

 • Uwaga !!! należy utworzyć katalog logs w katalogu /var/www/localhost/subdomain !!!
 • mkdir -p /var/www/localhost/subdomain/logs
 • Pozstało nam wykonać ostatnią czynność:
# polecenie w konsoli ponownie ładujące konfigurację. 
root@test.pl: /etc/init.d/apache2 reload
 • KONIEC! nasza domena i subdomena działa pod osobnymi adresami.
Jeśli zauważyłeś brak lub coś zostało pominięte napisz w komentarzu!
Pozdrawiam Maveius