[SOLVED][ORMlite + Android Studio] Problem: "Could not find raw directory which is typically in the res directory"

W części tutoriala pod linkiem http://code.google.com/p/bazy-danych-2-projekt/wiki/LiteTworzenieTabel znajduje się instrukcja jak wygenerować plik konfiguracyjny dla ORMLite w środowisku Eclipse na wykorzystywanej tam wersji androida. Jednak problem pojawia się gdy korzystamy z najnowszej wersji android SDK + Android Studio v. 0.4.0 (opartego na produkcie JetBrains InteliJ IDEA ) po utworzeniu i uruchomieniu klasy DatabaseConfigUtil może zdarzyć się, że otrzymamy błąd podczas procesu kompilacji co uniemożliwi wygernowanie pliku.
Komunikat błędu jest oczywisty: "Could not find raw directory which is typically in the res directory", co oznacza, że w metodzie nie możemy dostać się do katalogu res oraz raw w tym katalogu, ponieważ takie foldery nie istnieją. Zgodnie z nową strukturą katalogów nasze zasoby mogą nie znajdować się w tym samym katalogu co zdefiniowany katalog domyślny dla naszej klasy DatabaseConfigUtil w związku z tym należy wykonać następujące kroki:

1. Wchodzimy w ustawienia konfiguracji uruchomieniowej naszej klasy DatabaseConfigUtil

2. Następnie szukamy sekcji "Working directory" i wpisujemy lub wybieramy właściwą ścieżkę do katalogu głównego, w którym znajduje się katalog zasobów "res"


3. Zatwierdzamy zmiany poprzez "OK"
W tym momencie możemy utworzyć katalog raw w katalogu res jeśli wcześniej nie został stworzony albo zlecić utworzenie katalogu jeśli nie istnieje metodzie main klasy DatabaseConfigUtil
4. Teraz możemy wrócić do tutoriala.