PHP7

 1. SCALAR TYPE HINTS & RETURN TYPES (RFC)
  <?php
  function add(int $a, int $b): int {
    re
 2. turn $a + $b; } add(1, '2'); Z użyciem strict mode:
  <?php
  declare(strict_types=1); // musi być w 1 linii
  function add(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
  }
  add(1, '2');
  // Catchable fatal error: 
  // Argument 2 passed to add() 
  // must be of the type integer, string given
  
 3. COMBINED COMPARISON OPERATOR, SPACESHIP operator (RFC)
  <?php
  // przed php 7
  uasort($array, function($a, $b){
    return ($a < $b) ? -1 : (($a > $b) ? 1 : 0);
  });
  // od php 7
  uasort($array, function($a, $b){
    return $a <=> $b;
  });
 4. UNIFORM VARIABLE SYNTAX
  (Ujednolicenie składni,  wywołanie funkcji zaraz po jej zdefiniowaniu) 
  (RFC)
  // zagnieżdżenie wywoływania funkcji - funkcje wyższego rzędu
  $apply = function ($fun) {
      return function ($a) use ($fun) {
          return $fun($a);
      };
  };
  
  $add = function ($x) {
      return function ($y) use ($x) {
          return $x + $y;
      };
  };
  
  echo $apply($add)(2)(3);
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz